3-SMART Claimed

 

Be the first to review

3-SMART coaching is er op gericht individuele atleten en teams verder te ontwikkelen en beter te laten presteren. Ik maak daarbij gebruik van mijn eigen ervaringen, maar ook zeker van de meest recente kennis en literatuur op trainingsgebied. Verder analyseer ik de (vermogens)data grondig om hiermee trainingen en planning zo goed mogelijk te kunnen sturen. Belangrijker dan kennis, ervaring en data-analyse voor succesvolle coaching is echter goede, open communicatie tussen coach en atleet. Daar besteed ik dan ook veel aandacht aan en probeer zoveel mogelijk bereikbaar te zijn voor de atleten.